Vincent Icke buigt zich over de vraag der vragen - MARE

"Volgens astrofysicus Vincent Icke is de onverenigbaarheid van de quantummechanica en de relativiteitstheorie ‘de Grootste Vraag’ voor de natuurkunde in de eenentwintigste eeuw, zo schrijft hij in een handzaam boekje." DOOR BART BRAUN in Leids Universitair Bald MARE.

Het grote voordeel van gedachtenexperimenten is dat iedereen ze kan uitvoeren. Bijvoorbeeld: neem twee ballen in gedachten. De ene is een voetbal, en de ander is een bal van massief lood, precies even groot als een voetbal. We nemen de twee ballen mee naar de top van een hoge toren, en laten ze tegelijk los.


Het is duidelijk wat er zal gebeuren. De loden bal is veel zwaarder, dusnatuurlijk is die veel eerder beneden. De grote Griekse denker Aristoteles had dit zo’n 350 jaar voor Christus allemaal al uitgedacht, en daarmee was eeuwenlang de kous af.

Het grote nadeel van gedachten-experimenten is dat ze je op het verkeerde been kunnen zetten. Het resultaat van Aristoteles is intuïtief begrijpelijk, overzichtelijk en handig. Het heeft echter de onhebbelijke tekortkoming dat als je de proef in het echt uitvoert, in plaats van in gedachten, er iets anders gebeurt. De ballen komen tegelijk aan. De zwaartekracht blijkt ingewikkelder dan je zou denken, bleek toen Simon Stevin – niet Galileo! – een variant op de proef uitvoerde in 1585. Sterker nog, ‘de zwaartekracht’ bestaat eigenlijk niet, en hoe het wel zit, blijkt ingewikkelder dan we nukunnen denken.

Lees verder