Vers van de pers: 'Lege kerken, volle stadions' van Ruud Stokvis - 19 05-14

9789089645753-WebLege kerken maar volle stadions: vroeger was religie het cement van onze samenleving, tegenwoordig is dat sport betoogt socioloog Ruud Stokvis.
 
Het gezin was vroeger de hoeksteen van onze samenleving en religie het sociale cement. Maar wat is het smeermiddel van onze samenleving vandaag de dag, nu het aantal gelovigen steeds verder daalt? Sport, betoogt socioloog Ruud Stokvis. In Lege kerken, volle stadions: Sport en de sociale functies van religie legt hij uit dat de sociale functie van religie in de samenleving is overgenomen door andere instituties die actief zijn op het terrein van sport en ontspanning. Een van de belangrijkste moderne bindmiddelen van tegenwoordig is sport, aldus Stokvis.
 
Sport draagt bij aan morele vorming en sociale binding, én biedt een mens zingeving. Niet alleen sportende jeugd, maar ook sportfans worden beïnvloed door de sociale werking die van de sportwereld uitgaat. En daardoor krijgt sport een steeds belangrijker rol in de maatschappij. Stokvis laat in Lege kerken, volle stadions overtuigend zien dat religie en sport meer met elkaar gemeen hebben dan we denken en zelfs nauwer met elkaar vervlochten zijn.

Download de inleiding

Ruud Stokvis is in Nederland een van de grondleggers van de sociologische en historische studie van sport. Tot 2008 was hij verbonden aan de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam.